Tư vấn chiến lược và truyền thông thương hiệu – Công ty Tràng Thi

www.trangthihanoi.com.vn

What we do

Lịch sử quá trình hình thành và phát triển của Công ty gắn liền với sự phát triển của Thương mại Thủ đô và Ngành thương mại Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua. Công ty được thành lập ngày 14/02/1955. Tiền thân là Công ty Ngũ Kim với cơ sở chính là Cửa hàng Ngũ kim số 5-7 Tràng Tiền: số lượng CBCNV ban đầu trên 40 người. Qua các giai đọan, Công ty nhiều lần được sáp nhập thêm các Công ty trong ngành, được bổ xung thêm chức năng nhiệm vụ, đổi tên, đánh dấu những bước thay đổi lớn, lớn mạnh và trưởng thành của Công ty. Đến nay, Công ty đã mở rộng quy mô hoạt động từ phía Bắc đến phía Nam Thành phố với 42 địa điểm kinh doanh và gần 500 lao động ở khắp các Quận nội thành và hai Huyện ngoại thành. Ngày 13/7/2010 Công ty chuyển đổi thành Công ty TNHH 1TV Thương mại dịch vụ Tràng Thi.

Tag: Tư vấn chiến lược thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu, tư vấn thương hiệu, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu, nhận diện thương hiệu

Chia sẻ ngay

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Khách hàng

Công Ty TNHH 1TV Thương Mại Dịch Vụ Tràng Thi

Thời gian thực hiện

2014-2015

Đã thực hiện

 1. chụp ảnh độc quyền,
 2. sản xuất phim doanh nghiệp,
 3. thiết kế tài liệu marketing,
 4. Tư vấn chiến lược thương hiệu