Công ty CP Dệt Công Nghiệp Hà Nội – Haicatex

http://haicatex.com/

What we do

Dịch vụ đã triển khai:

  • Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu
  • Thiết kế, sản xuất tư liệu truyền thông

Chia sẻ ngay

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Khách hàng

CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - HAICATEX

Thời gian thực hiện

2016

Đã thực hiện