Chiến lược định vị thương hiệu

Câu chuyện

Chiến lược định vị thương hiệu / khác biệt hoá thương hiệu

Sử dụng kết quả thu được từ giai đoạn nghiên cứu và thông qua quá trình phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp, YM đánh giá điều gì có thể giúp thương hiệu trở nên khác biệt trong cảm nhận trên thị trường. Kết quả thu được là cơ sở cho việc sáng tạo nhận diện thương hiệu và cung cấp những điểm khác biệt cho quá trình truyền thông thương hiệu hiện tại, từ PR cho đến quảng cáo.

Chia sẻ ngay

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS