Chiến lược tái định vị thương hiệu

Câu chuyện

Chiến lược tái định vị thương hiệu

Đối với những doanh nghiệp đã có thương hiệu, tuy nhiên do nhiều yếu tố trong đó có sự phát triển nhanh chóng của thị trường, sự thay đổi của nhu cầu khách hàng, sự thay đổi, mở rộng lĩnh vực hoạt động hoặc sức ép từ sự cạnh tranh…đòi hỏi doanh nghiệp cần thực hiện việc tái định vị thương hiệu để phù hợp với những tình hình mới.

Chia sẻ ngay

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS