Thiết kế hệ thống bao bì – Công ty CP Phân bón Lộc Xuân

What we do

Chia sẻ ngay

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Khách hàng

Công ty Cổ Phần Phân Bón Lộc Xuân

Thời gian thực hiện

2014

Đã thực hiện

  1. Thiết kế bao bì sản phẩm