Dự án hợp tác Vì một thế giới không rác thải – UNESCO & COCACOLA

http://www.unesco.org/new/en/hanoi

What we do

Ngày nay, rác thải đã trở thành một vấn đề toàn cầu. Theo báo cáo của tổ chức UNEP năm 2015 (Glable Waste Management Outlook), mỗi năm thế giới có khoảng 7-10 tỷ tấn rác thải từ khu vực đô thị, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về môi trường và y tế công cộng. Đặc biệt, từ những năm 1950, nhựa đã trở thành loại vật liệu được sản xuất nhiều hơn cả, phần lớn được thiết kế để sử dụng một lần. Nghiên cứu về rác thải nhựa của UNEP năm 2018 ước tính chỉ có 9% trong tổng số 9 tỷ tấn rác thải nhựa trên thế giới được đưa vào tái chế. Trong khi đó, giới khoa học cho rằng nhiều loại rác thải nhựa phải mất đến hàng ngàn năm để phân hủy, gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với đất và nước.

Tại Việt Nam, Quyết định 798/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu tái chế và tái sử dụng 85% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị, 60% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn và 75% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại.Hướng tới mục tiêu chung vì một thế giới sản xuất và tiêu dùng bền vững hơn, UNESCO hợp tác với COCA COLA phát động Giải thưởng nghệ thuật và sáng tạo vì một thế giới sạch đẹp hơn. Giải thưởng này kêu gọi và sẽ hỗ trợ các ý tưởng đề án sáng tạo và nghệ thuật nhằm tái sử dụng và hạn chế tối đa rác thải nhựa, sử dụng các vật liệu thay thế và bền vững và thân thiện hơn với con người và môi trường.

Chia sẻ ngay

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Khách hàng

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam

Thời gian thực hiện

2018

Đã thực hiện