Sáng tạo biểu tượng thương hiệu (Logo)

Câu chuyện

Chiến lược xây dựng cấu trúc thương hiệu/mở rộng thương hiệu

Các Thương hiệu Nhánh và Thương hiệu Mẹ có mối quan hệ cảm tính với nhau theo nhiều cách, từ những Thương hiệu Nhánh bị chi phối bởi Thương hiệu Mẹ đến những Thương hiệu Nhánh tự do phát triển. Thông qua quy trình đánh giá chính thức liên quan đến toàn bộ chiến lược khác biệt hoá thương hiệu, Đơn vị tư vấn đề xuất Cơ cấu Quan hệ có lợi nhất cho Thương hiệu

Chia sẻ ngay

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS