Sáng tạo câu định vị thương hiệu (Slogan)

Câu chuyện

Xây dựng tính cách thương hiệu

Thương hiệu cũng giống như con người và có những nét tính cách riêng thể hiện bản sắc. Những thương hiệu mạnh có những nét tính cách rất rõ ràng và được truyền thông trên mọi phương tiện truyền thông. Sử dụng những gì thu được từ nghiên cứu về thương hiệu và Khách hàng, cùng với chiến lược khác biệt hoá thương hiệu, YM sẽ giúp doanh nghiệp xác định những nét tính cách cốt lõi của thương hiệu, tạo nên một hình mẫu cân đối, hài hoà với mọi hình thức sáng tạo của thương hiệu.

Chia sẻ ngay

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS