Tư vấn marketing

Câu chuyện

Để có được một kế hoạch marketing hiệu quả, Youth Media sẽ thực hiện các hoạt động sau đây:

– Nghiên cứu, tìm hiểu về ngành và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

– Tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp (sản phẩm, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh…)

– Tìm hiểu đổi thủ cạnh tranh 

– Xác định mục tiêu truyền thông, marketing (định lượng hóa)

– Đề xuất các hoạt động marketing phù hợp 

– Đề xuất kế hoạch triển khai (thời gian, nhân sự, kinh phí dự trù)

– Đề xuất các phương pháp đánh giá, đo lường hiệu quả triển khai

Chia sẻ ngay

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS