Nội Bài Cargo – Dự án truyền thông thương hiệu

www.noibaicargo.com.vn/

What we do

Ngày 1/5/2015 đánh dấu 15 năm ngày Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội bài (NCTS), đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng không Việt nam được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Hiện nay, NCTS là công ty cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hoá cho 25 hãng hàng không đang khai thác tại sân bay Quốc tế Nội bài. Kể từ khi thành lập, NCTS luôn từng bước khẳng định vị thế và uy tín của mình trong lĩnh vực phục vụ hàng hoá và các dịch vụ gia tăng.

Sự ra đời của NCTS thể hiện xu thế phát triển tất yếu của ngành dịch vụ phục vụ hàng hóa nhằm thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và góp phần quan trọng vào việc phát triển mạng bay đi/đến Hà Nội nói riêng và ngành hàng không Việt nam nói chung. Youth Media tự hào là đơn vị thực hiện sản xuất phim phóng sự tổng kết chặng đường 15 năm của NCTS, ghi nhận những nỗ lực nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng cũng như thể hiện tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển của NCTS trong thời gian tới.

Chia sẻ ngay

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Khách hàng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội bài (NCTS)

Thời gian thực hiện

2015

Đã thực hiện

  1. sản xuất phim doanh nghiệp,
  2. Truyền thông thương hiệu