Xây dựng thương hiệu các làng nghề truyền thống

What we do

Hiện Hà Nội có hơn 1000 làng có nghề với đa dạng các sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm cho một bộ phận lớn người dân tại địa phương với thu nhập cao hơn so với làm nông nghiệp đơn thuần. Mặt khác các sản phẩm từ các làng nghề, làng nghề truyền thống góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống của dân tộc, bảo tồn những nét văn hóa riêng của Việt Nam, thu hút du lịch, nâng cao đời sống. Tuy nhiên cuộc sống ngày càng hiện đại, phương thức sản xuất liên tục được cải tiến không ngừng, sản xuất hàng hóa lớn…đã và đang khiến cho nhu cầu với các sản phẩm làng nghề giảm dần, đe dọa sự tồn tại và phát triển của các làng nghề.

Youth Media rất vinh dự được hỗ trợ và song hành cùng các làng nghề truyền thống tại Hà Nội trong công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu

Chia sẻ ngay

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Khách hàng

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HÀ NỘI

Thời gian thực hiện

2016

Đã thực hiện