Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

http://www.npc.com.vn/

What we do

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC), thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối điện năng trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Là một doanh nghiệp ngành điện, lĩnh vực được coi là có mức độ rủi ro khá cao nếu để xảy ra các tình huống mất an toàn trong quá trình lao động, chính vì vậy công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đối với EVN NPC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất các tai nạn lao động, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Youth Media rất vinh dự được đồng hành cùng EVN NPC đặc biệt là trong các công tác tổ chức các sự kiện, hoạt động nhằm tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, hội thi an toàn viên giỏi…

Các dịch vụ đã triển khai:

TƯ VẤN, TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỰ KIỆN

HỘI THI CÁN BỘ AN TOÀN GIỎI NĂM 2017

LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVS LAO ĐỘNG NĂM 2018, NĂM 2019

Chia sẻ ngay

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Khách hàng

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC - EVN NPC

Thời gian thực hiện

2017 - nay

Đã thực hiện