Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông

http://www.csgt.vn/

What we do

Liên hoan phim (LHP) toàn quốc về ATGT là hoạt động truyền thống của Ủy ban ATGT Quốc gia được phát động tổ chức từ năm 1996. Qua 10 lần tổ chức, Liên hoan phim đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các Bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc; qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, qua đó góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Bắt nguồn từ ý tưởng, sáng kiến và tham mưu của Cục CSGT; Liên hoan phim toàn quốc về ATGT là hoạt động truyền thông có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đã được Ủy ban ATGT Quốc gia phát động tổ chức 2 năm một lần đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các Bộ, qua đó, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông của các tầng lớp nhân dân

Chia sẻ ngay

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Khách hàng

Cục Cảnh Sát Giao Thông

Thời gian thực hiện

Từ 2017 đến nay

Đã thực hiện