TƯ VẤN / THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU

Câu chuyện

Dịch vụ tư vấn chiến lược xây dựng phát triển thương hiệu

Phát triển thương hiệu là một quá trình, đòi hỏi sự tập trung cao độ của các nguồn lực từ việc nghiên cứu, tầm nhìn chiến lược và sáng tạo. Một thương hiệu được xây dựng thành công phải dựa trên nền tảng là sự thấu hiểu chủ thể hay nguồn gốc của thương hiệu. Cụ thể, với một thương hiệu doanh nghiệp hay một thương hiệu sản phẩm, dịch vụ thì đó là sự thấu hiểu về lý do ra đời của doanh nghiệp, hay của sản phẩm dịch vụ đó, mục tiêu, tầm nhìn, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường…

Chia sẻ ngay

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS