Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

Câu chuyện

Chiến lược quản trị thương hiệu

Xây dựng phát triển thương hiệu là một quá trình lâu dài không có điểm dừng, sáng tạo tên gọi hay thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu mới chỉ là những bước đầu tiên cơ bản nhất để tạo ra một thương hiệu có khả năng tồn tại và bền vững. Hơn thế nữa, thương hiệu là kết quả từ sự nỗ lực của tập thể toàn bộ các thành viên trong doanh nghiệp. Chính vì vậy mỗi doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống, chính sách nhằm quản trị thương hiệu một cách bài bản nhằm duy trì hiệu quả.

Chia sẻ ngay

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS